Аксесоари с номера 9638, 9639,963888, 963777, 963661, 963666 и 963111
са окомплектовани за монтаж както с лепенка 3M VHB, така и с винт + дюбел.
При монтаж с лепенка препоръчваме да закупите грунд 3M Primer 94.

Аксесоарите с номера 9631, 9636, 9637 се могат да се монтират само с винт + дюбел

Mонтаж с винт + дюбел

Mонтаж с лепенка 3M VHB + 3М Primer 94 (грунд)