Конзолните WC сетове са окомплектовани за монтаж с винт + дюбел.
Предлагаме допълнително и приставка за монтаж с лепене, окомплектована с лепенка 3M VHB.

Mонтаж с винт + дюбел

Mонтаж с лепенка 3M VHB