WC хартия държачът Kapitan е окомплектован както за монтаж с винт + дюбел,
така и за монтаж с лепенка 3M VHB.

Mонтаж с винт + дюбел

Mонтаж с лепенка 3M VHB